Volim Американски универзитет во Скопје – прв и единствен

април 4, 20200

Американски универзитет во Скопје Колеџ Скопје е веќе 12 години на македонската високообразовна сцена. Американскиот Универзитет е поразличен за разлика од другите универзитети.Прво и најважно е тоа што овој универзитет има меѓународна акредитација. Тие се единствен универзитет во Македонија кој е меѓународно акредитиран. Американски универзитет во Скопје Акредитацијата ја има срекнато од страна на ACBSP во САД , тело овластено од Council for Higher Education ( CHEA) односно нивниот пандан на Министерство за Образование. Со тоа има апсолутна компаративна предност пред останатите високообразовни установи. Американски универзитет во Скопје Еден од новитетите на УАКС, а воедно и конкурентна предност на УАКС е што е прв универзитет во републиката кој нуди програма преку која студентот се стекнува со 2 дипломи. Едната диплома од Американ Колеџ, а другата од Универзитетот Тор Вергата во Рим.

Американски универзитет во Скопје Во моментов просекот е 15 студенти, додека најголемата група е 25. Токму затоа и велиме дека кај нив студентите се личности, а не бројки. За разлика од некои други универзитети каде групите се и по 400 студенти, се смета дека малиот број на студенти овозможува интеракција и менторирање од страна на професорот, и тој ги познава своите ученици по име. Американски универзитет во Скопје Предавањата на УАКС се базирани врз литература од врвни светски издавачи, како на пример Prentice Hall International, Mc-Graw Hill и други.

Американски универзитет во Скопје Неодамна добивме донација од Cengage во износ од преку 20,000 €. Посебно би истакнале дека Американ колеџ е единствен во Македонија кој има пристап до ЕБСКО – најолемата светска база на научни трудови. Американски универзитет во Скопје Кога станува збор за академски кадар,велиме дека е одбран врз основа на политика на три третини. Една третина се редовно вработени академици (доктори на наука) кои се експерти во областа во која тие предаваат. Втората третина се реномирани професионалци и насловни доценти кои доаѓаат од индустријата и со тоа го збогатуваат практичното искуство на самата програма. И третата третина се визитинг професорите од странство.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *