Volim Крушево – град во Македонија

февруари 29, 20200

Крушево – град во Македонија ретки се местата со толку богата историја,славно минато,и со голем број на истоиски и културни вредности како што е Крушево.Во Македонија,градот Крушево е познат по Илинденското востание на Република Македонија.Крушево е град кој е вгнезден во питомите падини на Баба Планина,речиси скриен во вдлабнатините на една раковидна пазува,отворен е кон североисток,оддалечен триесет километри од Прилеп,од кои 24 по Пелагониската рамнина и шест по змиесто извиените серпентини,горе на 1250 метри над морското рамниште,што може целиот да се види,се наоѓа таканаречениот град-востаник, град музеј- Крушево.

Крушево- град во Македонија при влезот на градот од која и да е страна има нешто присно како во сказните: во изгледот на градот,неговата архитектура ,изгрејсонцата,зелениот здив на градот.Архитектурата на Крушевските куќи е значително и во многу елементи се разликува од оние во другите македонски градови.Крушево- град во Македонија почесто,старите крушевски куќи се на два спрата,со многу прозорци,издадени балкони,над кои најчесто имало “тимпанони”(триаголни издатоци над балконите со фамилијарни гробови или фрески од животинскиот или растителниот свет),пространи чардаци,мусандри,поплочени тремови и дворови со тешки дрвени порти.Затоа единствено градот Крушево е поголем населен град со стара градска архитектура.

Крушево- град во Македонија од ослободувањето на Крушево, електрофицирани се сите населби во општината.Животниот стандард постојано расте.Благодарејќи на својата социјално-економска структура,планинското Крушево секогаш живеело со извесен градски пулс,следејќи ги општите текови на Балканот и Средна Европа.Неговите занаетчии и трговци,како и неговите бројни печалбари го внесувале духот на Солун,Битола,Прилеп,паралелно со оној на Атина,Букурешт ,Софија и Белград од крајот на минатиот век па наваму.Крушево- град во Македонија карактеристично за градот Крушево е тоа пто од таму потекнуваат не само прочуените домашни и занаетчиски изработки,туку и нивниот квалитет,истенчениот естетски вкус и функционалните решенија и форми,како и: револуционери,фолклористи,писатели,музичари што имаат забележливо место во македонската културна и нацонална историја.Исто така на тој контекст му припаѓа и Споменикот на Илинден во крушево,свечено откриен на 2 Август 1974 год.Крушево- град во Македонија Како творба на сегашноста,Споменикот ги почитува естетските специфичности на современата уметност и духот на дваесетиот век.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *