Volim Купи онлајн Македонија

февруари 29, 20200

Купи онлајн Македонија во Република Македонија, градот на камените кукли е од посебен интерес за надворешните посетители и неговото име е Кратово. Кратово е мало градче кое е сместено во Североисточниот дел на Република Македонија. Градот Кратово е еден од најстарите градови во Р.Македонија и на Балканот сместен во грлото на еден изгаснат голем вулкан во Осоговските планини,распространет на бреговите од три мали реки. Целокупната општина е со мошне разнолична конфигурација на теренот: од најниски полиња и рамнини до високи планини што го условува и целокупното живеење како и стопанската активност на населението.

Подрачјето на општината Кратово се одликува со умерено континентална до планинска клима со умерено добри топли лета и умерено студени и влажни зими.Купи онлајн Македонија средната годишна температура е околу 11,3°С степени, со максимална температура од 38°С а минимална од -16,5°С. Купи онлајн Македонија општината Кратово од иторијата позната како рударски град располага со рудници за неметали,познатите кварцни руди силексот, од кој се смета дека има резерви од 5 милиони тони, а годишната експлоатација е околу 100.000 тони, потоа природен кварц,наоѓалишта на туфови (се смета дека има резерви од 3 милиони тони, а годишната експлоатација изнесува 200 тони,) гранити и други неметални руди. Од металите располага со дел на олово- цинкови и бакарни руди (Плавица), и недоиспитани наоѓалишта на злато (Плавица – Златица), делумно испитани наоѓалишта на ураниум (Луково) и др.

Купи онлајн Македонија камените кукли претставуваат карпести форми кој се наоѓаат во селото Куклица,Кратовско. Камените кукли во овој простор се природна појава настаната со долготрајната ерозија на вулканските карпи со различна отпорност: игнимбрити, андезити и туфови. Поцврстите, компактни карпи (игнимбрити, андезити) бавно се еродираат и ги штитат меките туфови под себе. Купи онлајн Македонија вака заштитени, туфовите заедно со карпестиот блок на врвот, остануваат да штрчат во релјефот во вид на остенци и столбови, односно земјени пирамиди. Купи онлајн Македонија некои земјени пирамиди постепено се уништуваат, а други се создаваат во Кратово.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *