Volim Преспанско езеро плажи

февруари 29, 20200

Преспанско езеро плажи во Република Македонија има повеќе езера кои сите имаат свои специфичности и се одликуваат едно од друго со своите различни убавини. Преспанското езеро е една огромна убавина и богатство во Македонија кое е најпознато по својата чистота , па затоа му се дава медал за најчисто езеро на Балканот. Преспанско езеро плажи интересен факт за Преспанското езеро е тоа што ова езеро е поделено на три држави, така што најголем дел лежи на Македонија, и помали делови на Република Грција и Република Албанија.

Преспанско езеро плажи друг интересен факт е тоа што се верува дека на ова езеро има два острова,од кои едниот се нарекува Мал Град и припаѓа на Република Македонија и Голем Град на територијата на Албанија. Исто така благодарение на големите релјефни и пејсажни форми, растителен и животински свет, Преспанското езеро брои огромен број на посетители кои уживаат во неговите убавини . Преспанско езеро плажи пастителниот свет на Преспанската котлина е мошне разнобразен, па оттаму и неговото специфично ботаничко значење со многу шумски и тревни заедници. Преспа има богата фауна. Се среќаваат видови водоземци, вид птици, видови цицачи како птица реткост е птицата Пеликан.

Преспанско езеро плажи за развојот на летниот туризам многу ќе помогни културното наследство и разни објекти и прекрасните видици и интересни локации, како и посебните организирани тури со водич и придружник ос чуварска служба од Маркова нога се до с.Коњско и островот ,Голем Град“ . Како прекрасна туристичка дестинација, туристите ќе имаат можност за рекреативни и опуштени прошетки сред тишината на нежните треви и песната на кротките птици. Преспанско езеро плажи езерото исто така располага со бистра вода со температура од 24-28 степени, песочни прекрасни плажи , чиста.средина, зеленило, тивки ноќи. Преспанско езеро плажи своето име, според народна легенда езерото го добило од ќерката на  кнезот од едното племе Преспа, која била многу убава.Преспанско езеро плажи Во легендата се спомнува Песпа и оставила таков впечаток што езерото го нарекуваат според нејзиното прекрасно и извонредно име.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *