Volim Amerikanski univerzitet vo Skopje – prv i edinstven

април 4, 20200

Amerikanski univerzitet vo Skopje Koledž Skopje e veḱe 12 godini na makedonskata visokoobrazovna scena. Amerikanskiot Univerzitet e porazličen za razlika od drugite univerziteti.Prvo i najvažno e toa što ovoj univerzitet ima meǵunarodna akreditacija. Tie se edinstven univerzitet vo Makedonija koj e meǵunarodno akreditiran. Amerikanski univerzitet vo Skopje Akreditacijata ja ima sreknato od strana na ACBSP vo SAD , telo ovlasteno od Council for Higher Education ( CHEA) odnosno nivniot pandan na Ministerstvo za Obrazovanie. So toa ima apsolutna komparativna prednost pred ostanatite visokoobrazovni ustanovi. Amerikanski univerzitet vo Skopje Eden od novitetite na UAKS, a voedno i konkurentna prednost na UAKS e što e prv univerzitet vo republikata koj nudi programa preku koja studentot se steknuva so 2 diplomi. Ednata diploma od Amerikan Koledž, a drugata od Univerzitetot Tor Vergata vo Rim.

Amerikanski univerzitet vo Skopje Vo momentov prosekot e 15 studenti, dodeka najgolemata grupa e 25. Tokmu zatoa i velime deka kaj niv studentite se ličnosti, a ne brojki. Za razlika od nekoi drugi univerziteti kade grupite se i po 400 studenti, se smeta deka maliot broj na studenti ovozmožuva interakcija i mentoriranje od strana na profesorot, i toj gi poznava svoite učenici po ime. Amerikanski univerzitet vo Skopje Predavanjata na UAKS se bazirani vrz literatura od vrvni svetski izdavači, kako na primer Prentice Hall International, Mc-Graw Hill i drugi.

Amerikanski univerzitet vo Skopje Neodamna dobivme donacija od Cengage vo iznos od preku 20,000 €. Posebno bi istaknale deka Amerikan koledž e edinstven vo Makedonija koj ima pristap do EBSKO – najolemata svetska baza na naučni trudovi. Amerikanski univerzitet vo Skopje Koga stanuva zbor za akademski kadar,velime deka e odbran vrz osnova na politika na tri tretini. Edna tretina se redovno vraboteni akademici (doktori na nauka) koi se eksperti vo oblasta vo koja tie predavaat. Vtorata tretina se renomirani profesionalci i naslovni docenti koi doaǵaat od industrijata i so toa go zbogatuvaat praktičnoto iskustvo na samata programa. I tretata tretina se viziting profesorite od stranstvo.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *