Volim Lider.mk – Само вести !

април 4, 20200

Lider.mk  е страница создадена исклучиво за најновите случувања во државата и подалеку а исто така и само за вести и новости за политиката, економијата, црна хроника и др. Лидер.мк  е најдобрата и најактуелна страница на интернет моментално. На оваа страница можете да ги најдете секогаш најнови, најактуелни и најинтересни информации што порталот дневно ги објавува. Lider.mk Информативен портал основан од 2004 година со дневни информации е во Топ 10 македонски информативни портали уште од 2006 година до денес. Лидер.мк  не сноси никаква одговорност за коментарите и споделувањата на социјалните мрежи, кои се генерираат преку Facebook, Twitter и други. За нив важат правилата и условите на социјалната мрежа.

Lider.mk Се објавуваат дневни информации, главно од Македонија, но на оваа страница можете да ги прочитате и најважните вести за светот. Исто така овде можедте да пронајдете и најразлично катче за добра забава и релаксација. Лидер.мк  важи за медиум кој секогаш прв ги објавува информациите, новостите и актуелноста, бидејки има млада но искусна и амбициозна екипа што работи 24\7 на мисијата, за да може читателите да ја добијат најновата, најактуелната и најинтересната инфорфмација. Lider.mk Откако сајтот е пуштен на интернет на почетокот не било задоволително нивото на прегледи, но постепено одкога почна страницата да се промовира и на Фејсбук.

Lider.mk Од секакви новости до секакви трагедии, информации и забави, кои се промовираат и излегуваат на Фејсбук, никој не останува рамнодушен да ја кликне и отвори страницата и да ги прочита новостите на денот. За Лидер.мк се кажува дека е како еден вид на весник кој луѓето порано го купуваа за да може да ги најдат најновите информации, но благодарение на ваквиот вид на сајт, сега можете само со еден клик каде и да сте и во било кое време да ги најдете вашите интереси, новите информации и актуелности , да ги дознаете првите информации во првите редови.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *