Volim Media.mk – Утринските вести

април 4, 20200

Медиа.мк или познато по новото име Весник.мк е најактуелната страница на Интернет во која секојдневно се објавуваат најновите и актуелни вести од Македонија, Светот, Балканот и сферата на економијата, политиката, забавата и се останато. Media.mk Се објавуваат дневни информации, главно од Македонија, но на оваа страница можете да ги прочитате и најважните вести за светот. Исто така овде можедте да пронајдете и најразлично катче за добра забава и релаксација. Медиа.мк важи за медиум кој секогаш прв ги објавува информациите, новостите и актуелноста, бидејки има млада но искусна и амбициозна екипа што работи 24\7 на мисијата, за да може читателите да ја добијат најновата, најактуелната и најинтересната инфорфмација.

Media.mk Откако сајтот е пуштен на интернет на почетокот не било задоволително нивото на прегледи, но постепено одкога почна страницата да се промовира и на Фејсбук, за голем процент зачудувачки и за главните админи на страницата се зголеми гледаноста. Media.mk Од секакви новости до секакви трагедии, информации и забави, кои се промовираат и излегуваат на Фејсбук, никој не останува рамнодушен да ја кликне и отвори страницата и да ги прочита новостите на денот. За Медиа.мк се кажува дека е како еден вид на весник кој луѓето порано го купуваа за да може да ги најдат најновите информации, но благодарение на ваквиот вид на сајт, сега можете само со еден клик каде и да сте и во било кое време да ги најдете вашите интереси, новите информации и актуелности , да ги дознаете првите информации во првите редови.

Media.mk Во изминатите години весниците беа многу актуелни бидејќи луѓето секојдневно купуваа весници за да ги читаат најновите вести и информации. На местото на весниците, нивната замена е одличната страница Медиа.мк или по новото име Весник.мк, бидејќи секојдневно најактуелните вести за се, се вклучени во оваа страница.Има милионски прегледи на страницата месечно што докажува дека е голем интерес за читателите.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *