Volim ovošno vino Volim 14.4% SHOT Sekade Onlajn

април 3, 20200

Makedonija vesti 24 e mala država so golemo srce. Tatkovina vo koja ima sonce, mir, nedopren priroden sneg, visoki drvja, ridovi i planini, tišina, nema turkanici od turisti, malo mesto no odlično za život. Makedonija raspolaga so mnogu gradovi i sela, ima ogromna površina na prirodni bogatstva koi možebi nekoi od niv i seušte ne se otkrieni. Makedonija vesti 24 idealni pejsaži koi se raj za očite. Vo Makedonija nema golem del na nasilstvo,terorizam kako vo drugi zemji, baš naprotiv e mirna zemja,pa zatoa site koi zaminale od nea ,eden den se vratile povtorno so izrekata- Doma si e doma.

Makedonija vesti 24 ovde životot e ubav, miren, ima ljubov, počit, samo što za žal e poslaba vo poleto na biznis i zarabotki.Ogromen broj ima na prirodni bogatstva , skrieni pešteri, rudnici, reki, ezera, planini, ridovi, vrvovi, livadi i dr. Makedonija e zemja koja što e zagradena vo nejzinite granici i ne izleguva na more ili okean. Makedonija vesti 24 taa geografski e definirana so dolinata koja što ja formira najgolemata reka na nejzinata teritorija – Vardar, koja se graniči so poveḱe planinski verigi. Vo glavno zemjišteto e neramno i locirano meǵu Šar Planina i Osogovo koi se granicata na dolinata na rekata Vardar. Makedonija vesti 24 trite najgolemi prirodni ezera vo državata se Ohridskoto  , Prespanskoto  i Dojranskoto Ezero.

Makedonija vesti 24 tie ležat na južnata granica, i se podeleni meǵu granicite so Albanija i Grcija. Ohridskoto Ezero se smeta za edno od najstarite ezera i biotopi vo svetot. Makedonija vesti 24 pegionot e seizmički aktiven i vo minatoto se slučile mnogu katastrofalni zemjotresi, od koi najblizok e skopskiot zemjotres od 1963 koj sruši 80% od gradot Skopje i ubi okolu 1.000 luǵe.

Makedonija vesti 24 najgolema kotlina e Pelagonija na koja se odgleduvaat mnogu kulturi specifični za ova klimatsko podračje, kako na primer tutunot koj najmnogu se odgleduva vo okolinata na Prilep. Zatoa možeme da kažeme deka tuka e životot.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *