Volim Plusinfo.mk – Informirajte se !

април 4, 20200

Plusinfo. mk  e destinacija na koja sekoj graǵanin na Republika Makedonija se naoǵa na krajot na denot. Plusinfo.mk Informativniot portal Plusinfo.mk im ovozmožuva na svoite čitateli da gi sledat najvažnite i najnovi politički, ekonomski i urbani vesti, kako i novosti od svetot, kulturata, scenskiot život, zdravjeto, tehnologijata, modata. Plusinfo.mk Portalot započna so rabota na 9. maj 2011 godina, a denes e meǵu najposetuvanite informativni internet portali vo Makedonija.

Plusinfo.mk Ovoj portal nudi opcii za čitanje novosti i vesti, informacii za Makedonija, za biznisot opšto, sekakov vid na kolumni, urban del – za Skopje, za ekologijata i voedno za kulturata, novosti za svetot – balkanot i globus, magazin, vesti i novosti za sportot, sekakvi soveti za zdravjeto, scenata i partneri – Artkujna, majka i dete i šoping. Informativniot portal Plusinfo.mk Plusinfo.mk im ovozmožuva na svoite čitateli da gi sledat najvažnite i najnovite politički, ekonomski i urbani vesti, kako i novosti od svetot, kulturata, scenskiot život, zdravjeto, tehnologijata, modata i site zabavni četiva. Plusinfo.mk Najgolemite fanovi i obožavateli na ovaa stranica se čitatelite od Makedonija koi sekojdnevno ja prebaruvaat stranicata i gi čitaat novostite i se educiraat.

Plusinfo.mk Tuka možete da najdete vesti od sekoj agol kako Vesti za Makedonija, noviteti za biznisot vo Makedonija, vesti i najaktuelni informacii za svetot, kako i za regionot, aktuelni vesti za čitanje zabava, sport, vesti za ljubitelite na tehnologijata, i sekakvi vidovi na intervjua so najpoznatite javni ličnosti. Plusinfo.mk Se objavuvaat dnevni informacii, glavno od Makedonija, no na ovaa stranica možete da gi pročitate i najvažnite vesti za svetot. Isto taka ovde možedte da pronajdete i najrazlično katče za dobra zabava i relaksacija. Plusinfo . mk  važi za medium koj sekogaš prv gi objavuva informaciite, novostite i aktuelnosta, bidejki ima mlada no iskusna i ambiciozna ekipa što raboti 247 na misijata, za da može čitatelite da ja dobijat najnovata, najaktuelnata i najinteresnata inforfmacija.

 

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *