Volim Popara.mk – Raznovidnite novosti

април 4, 20200

Popara.mk e zabavno-informativen portal koj koristi sodržini od stranski internet stranici .Popara.mk vo ramkite na uslovite za pravedna upotreba i naveden izvor na informaciite.Site objaveni vesti od zabaven karakter, ne znači deka se 100% točni. Komentarite ostaveni od strana na korisnicite koi se nepristojni, sodržat zakani, kršenje na čovekovite prava i slično, ḱe bidat izbrišani od strana na administratorite na popara.mk. Se nadevame deka objavenite statii ḱe bidat vo soglasnost so Vašite želbi i potrebi, a voedno ḱe Vi ovozmožat informiranost, učenje i kvalitetno iskoristeno vreme na našiot portal popara.mk.

Popara.mk Nie ḱe vi ponudime sovremen izgled i  funkcionalnost , bidejḱi korisnicite i posetitelite se najvažni za popara.mk. Na ovaa stranica gi ima sekogaš najaktuelnite novosti i vesti od svetot,Makedonija, Balkanot,i sekogaš najmnogu zanimlivite fakti i novi slučuvanja od koi sigurno nema da ostanete ramnodušni ušte koga ke go vidite naslovot i ke otvorite vednaš. Popara.mk od zabava, život, vesti, destinacii od sekogaš najdobrite, sekakvi najdobri i najvkusni recepti, se samo edni od opciite koi možete da gi najdete na stranicata popara.mk i da izberete što vam vi se dopaǵa i što vie imate želba da pročitate.

Popara.mk kako i da e popara.mk vetuva deka nema da postoi niedna dosadna vest ili novost, tuku naprotiv tie se tim koi sekogaš stremat kon interes, zabava, humor i se ostanato koe spaǵa vo pozitivnata strana. Popara.mk tokmu zatoa i blagodarenie na sekogaš ispolnetoto vetuvanje ovaa stranica broi milionski pregleduvanja mesečno, što e odličen znak za verba na čitatelite, pred se vernite čitateli koi tie se pričina poradi koja Popara.mk ne prestanuva so nejzinata rabota tuku se poveḱe i poveḱe prodolžuva da se zajaknuva, da se obnovuva i da se promovira nasekade a najmnogu na socijalnite mreži osobeno Facebook kade mladite koi sekojdnevno sedat na Facebook i im izleguva stranicata popara i ne ostanuvaat ramnodušni i da ne ja otvorat.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *