Volim Tocka.com.mk – Najnovite sodržini na edno mesto

април 4, 20200

Tocka.com.mk postoi veḱe celi i uspešni 15 godini, so početok od 2005 godina. Sekojdnevno se objavuvaat nad 120 novi sodržini. Tocka.com.mk mesečno Točka go posetuvaat nad 2.500.000 posetiteli dodeka isto taka mesečno se prelistuvaat okolu 300.000 stranici. Od druga strana, fan stranicata na Fejsbuk broi okolu 170.000 obožavateli i sledbenici. Tocka.com.mk možeme da zabeležime deka od site gorenavedeni brojki ima ogromen broj na čitateli a isto taka i golem broj na pregledi.

Tocka.com.mk na ovoj sajt možete da najdete sekakvi novosti i informacii najaktuelni od celiot svet. Tocka.com.mk za ličniot život na najpoznatite manekenki, glumci, javni ličnosti itn, tragični novosti od svetot i Makedonija, poznati nastani i dr. Najaktuelna stranica so sekogaš najnovite i najaktuelni informacii, zabava od tipot, vicovi, smešni informacii, informacii za svetot itn. Tocka.com.mk sekojdnevno čekor po čekor, statija po statija, poleka dopira  do srcata na čitatelite, do Vašite srca, i presreḱni se što uspešno ja završuvaat nivnata misija. Tocka.com.mk da ni serviraat  unikatna i kvalitetna sodržina e nivnoto moto. Vo vreme koga drugite sakaat samo da bidat „klikani“, tie  sakaat da bidat verodostojni i čitani. Ne se zadovoluvaat so družba samo ovde i denes, tuku sakaat nivnata prikazna da ja prodolžat da ja gradat i da rastat zaedno.Rabotite gi gledaat od poinakva perspektiva i sakaat sekoe nivno  katče da vi bide i životen priračnik i begstvo od životnite buri i kvaliteten način na zabava.

Tocka.com.mk beskrajno se blagodarni za Vašata doverba i bezrezervna poddrška, za sekoj komentar, lajk i poseta na nivniot portal . Tocka.com.mk izminative 10 godini tie dadoa sè od sebe za da vi serviraat kvaliteten proizvod i neizmerno se  blagodarni što im odgovorivte vo ist duh, im serviravte i konstruktivna kritika i ton komplimenti, nivnite verni čitateli. Tocka.com.mk bez ogromniot broj na čitateli nemaše da bidat toa što se denes – eden od najčitanite portali vo Makedonija.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *