Volim Ugd Edu MK

април 3, 20200

Ugd edu mk Son na dizajnerite na Teranova e da se izgradi golema, globalna kompanija so ogromen obrt. Ovoj promet ḱe i ovozmoži na kompanijata da se proširi i da sozdade rabotni mesta, a del od godišnite neto-profiti ḱe se iskoristi za da im pomogne na pomalku sreḱnicite, preku socijalna rabota i vo Italija i vo stranstvo.Ugd edu mk Nivniot son e da se sozdade kompanija vo koja luǵeto, mladi i pozreli, uspevaat da si go dadat životot značenje preku svojata rabota.Ugd edu mk nivniot son e da se formira kompanija kade na sekoi pet takanarečeni „normalni“ vraboteni ima edna so problemi i deka pette takanarečeni „normalni“ vraboteni ḱe im pomognat na onie koi imaat pomalku sreḱa vo svojata rabota i ḱe im pomognat živeat normalen život.

Ugd edu mk samo preku rabota luǵeto možat da zarabotat dostoinstvo. Dizajnerskiot son e da se sozdade hrabra menadžerska grupa, koja e odgovorna, kompetentna, bestrašno se soočuva so idninata i uspeva da gi prenese vakvite vrednosti na onie što sledat po nivnite stapki.Ugd edu mk Teranova  sozdava proizvodi i ima kapacitet da gi distribuira so golema dodadena vrednost vo odnos na drugite – saka da pravi biznis so drugi pretpriemači.

Ugd edu mk poradi ovaa pričina, site nivni  delovni modeli bea dizajnirani blagodarenie na nivnite partneri i rastat so niv, kako što jasno pokažuva 50 godini istorija.Ugd edu mk Terranova  prodavnica se otvori i kaj nas vo Skopje Siti Mol, kade što ima ogromen izbor na maška, ženska i detska obleka i ogromen broj na verni kupuvači.Ugd edu mk kaj nas vo Skopje, koga luǵeto pazaruvaat vo Skopje Siti Mol mora da go pominat i ovoj dukan zatoa što vo Terranova sekogaš gi imame najgolemite popusti i najgolemiot izbor na sekakva obleka. Terranova – e uspešna i dobro poznata italijanska kompanija, koja specijalizira dizajn, razvoj, proizvodstvo i prodažba na obleka za mladi, koja ima unikaten stil i čuvstvo za moda.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *