Volim Univerzitet “Goce Delčev” – Štip

април 4, 20200

Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“ e osnovan od strana na Sobranieto na Republika Makedonija na 27 mart 2007 godina. Idejata za osnovanje na univerzitet so sedište vo Štip e stara poveḱe od 30 godini. Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“vo 2007 godina započna so 7 fakulteti i edna visoka škola: Fakultet za rudarstvo, geologija i politehnika, Pedagoški fakultet, Zemjodelski fakultet, Fakultet za informatika, Praven fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet za muzička umetnost i Visoka zdravstvena škola. Denes, Univerzitetot integrira 13 fakulteti i edna visoka škola, voveduvajḱi preku 20 novi studiski programi na pette novi fakulteti: Fakultet za medicinski nauki, Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“ Tehnološko-tehnički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet i Fakultet za turizam i biznis logistika. Za prv rektor na Univerzitetot „Goce Delčev“ e izbran prof. d-r Saša Mitrev.

 

Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“ vo Štip e organiziran kako najgolemiot broj evropski univerziteti. Funkcionira spored modelot na integriran univerzitet. Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“rakovodi rektorot. Organ na upravuvanje i stručen organ na Univerzitetot e Univerzitetskiot senat.

Na Univerzitetot studiraat poveḱe od 5.000 studenti i rabotat poveḱe od 400 vraboteni. Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“ Vo narednite dve–tri godini se očekuva da bide postignata brojka od nad deset iljadi studenti. Na konstitutivnata sednica održana na 28.06.2007 g., Univerzitetskiot senat na Univerzitetot „Goce Delčev“ vo Štip donese Odluka za izbor na prof. d-r Saša Mitrev  za rektor na Univerzitetot. Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“ Univerzitetot e lociran vo 11 makedonski gradovi: Štip, Strumica, Kočani, Radoviš, Probištip, Vinica, Sv. Nikole, Gevgelija, Kavadarci, Prilep, Skopje i Berovo.

 

Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“započna so 7 fakulteti i edna visoka škola, i toa: Praven fakultet, Ekonomski fakultet, Pedagoški fakultet, Fakultet za rudarstvo geologija i politehnika, Zemjodelski fakultet, Fakultet za informatika, Fakultet za muzička umetnost i Visoka zdravstvena škola. Od studiskata godina 2008/09 g., vo sostav na Univerzitetot se i 6 (šest) novi fakulteti: Ugd.edu.mk Univerzitetot „Goce Delčev“ Fakultet za medicinski nauki, Filološki fakultet, Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet i Fakultet za turizam i biznis logistika.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *