Volim Vodici tradicionalen prazik

април 3, 20200

Vodici tradicionalen prazik vo Makedonija se praznuvaat mnogu praznici koj se unikatni i isto taka kako sekoja država taka i Makedonija si ima svoi običai.Vodici tradicionalen prazik eden od najpoznatite praznici vo Makedonija e Vodici ili Bogojavlenie – tradicionalen praznik za koj narodot veruva deka na ovoj den Gospod Bog se javuva,pa zatoa i koga se praznuva praznikot se izvikuva : Bog se javi, Navistina se javi. Spored hristijanskite veruvanja, Vodici pretstavuva denot koga sv.Vodici tradicionalen prazik Jova Krstitel go pokrstil Isus Hristos vo rekata Jordan. Krštevanjeto vo pravoslavnata vera označuva duhovno raǵanje, početok na čovekovoto živeenje vo verata.

 

Vodici tradicionalen prazik se praznuva dva dena – prviot den e 19 januari i se narekuva Maški Vodici, a vtoriot den 20 januari i narečen e ušte i Ženski Vodici. Vo minatoto vo Skopje postoel običaj vo koj za vreme na ovie denovi zetovcite i maškite deca-prvenci, kako i nevestite i ženskite deca-prvenci, soodvetno, bile kapeni vo rekata Vardar i poprskuvani so svetena voda od strana na pop.Vo denešno vreme, sekoja godina na 19 januari, vo site naseleni mesta vo Makedonija tradicionalno sveštenicite go frlaat ritualniot krst vo nekoja pogolema vodena površina, a luǵeto skokaat po krstot.Vodici tradicionalen prazik se smeta deka toj što ḱe go fati krstot od vodata ḱe ima isklučitelna sreḱa vo tekovnata godina.

 

Vodici tradicionalen prazik ritualot za Vodici go simbolizira vleguvanjeto na Hristos vo rekata Jordan. Najmasovni frlanja na krstot, koi bi možele da gi posetite, se onie vo Skopje na rekata Vardar i vo Ohrid vo Ohridskoto Ezero. Vremeto e studeno, vodata e ladna, no ništo od toa ne gi sprečuva vernicite da vlezat i da plivaat vo nea vo obid da go dofatat krstot.Vodici tradicionalen prazik ovoj pravoslaven običaj e eden od najspecifičnite vo Makedonija.Tri tima za prva pomoš obezbeduva i Crveniot krst od kade im poračuvaat na site što ḱe skokaaat da imaat soodvetni obuvki za zaštita od povredi.

КОНТАКТ

VOLIM
Мобилен & вибер: +389 76 637 833
Е-поста: info@volim.com.mk
Инстаграм: volim_mk
Фацебоок: VolimMakedonija
АРОМАТИЗИРАНО ОВОШНО БИНО VOLİM 14.4 SHOT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *